Автор: Габринець В.О., Горбенко Г.А. та інші / Габринец В.А., Горбенко Г.А. и др.
Год издания: 2005
Издательство: АРТ-ПРЕС
Формат: djvu

У підручнику викладені основи теорії та методи проектування РДТП. Особливу увагу приділено вибору методів розрахунку зарядів, необхідної маси палива, кривої тиску в камерах згоряння, параметрів соплового блоку, основних характеристик РДТП та теплозахисних покритів.
В учебнике изложены основы теории и методы проектирования РДТТ. Основное внимание уделено выбору методов расчета зарядов, необходимой массы топлива, кривой давления в камерах сгорания, параметров соплового блока, основным характеристикам РДТТ и теплозащитных покрытий.