Автор: Председатели ред. совета: Ефимов А.Н., Попович П.Р
Год издания: 2007
Формат: djvu